עדכונים

ימי בידוד | תשלום למעסיקים

כדי להקל על מעסיקים ולסייע להם כלכלית בתקופה זו, ביטוח לאומי יפצה מעסיקים ששילמו ימי מחלה לעובדים ששהו בבידוד, וישלם להם עבור ימים אלה, מדובר על ימי בידוד במהלך התקופה מיום 1.10.2020 ועד ליום 31.03.2021. איזה מעסיק זכאי לתשלום? מעסיק העונה על 2 תנאים אלה: המעסיק שילם שכר ימי מחלה עבור שהיית העובד בבידוד. תיק …

ימי בידוד | תשלום למעסיקים לקריאה »

מבלימה לצמיחה

מבלימה לצמיחה | תוכנית המענקים החדשה אושרה הממשלה את תכנית "מבלימה לצמיחה" של ראש הממשלה נתניהו ושר האוצר כ"ץ. להלן עיקרי התוכנית שאושרה: רף הזכאות המקל למענקי הסיוע לעסקים בדבר הוצאות קבועות כפי שנקבע לחודשים נוב'-דצמ' 2020, יוארך גם לתקופת הזכאות ינואר-פברואר 2021. כמו כן נקבע כי בסמכות שר האוצר להאריך הרחבה זו לשאר תקופות …

מבלימה לצמיחה לקריאה »

מענק למובטלים

אושר מענק של 2,000 ₪ למובטלים מעל 100 ימים | ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בראשות ח"כ חיים כץ אישרה הסכם שנחתם בין משרד האוצר לביטוח הלאומי שיעניק מענק של 2,000 ₪ למי שנמצא באבטלה ממושכת בעקבות משבר הקורונה. המענק יינתן באופן חד פעמי למי שעומד בתנאים הבאים: שולמו לו דמי אבטלה בעד תקופה של 100 …

מענק למובטלים לקריאה »

מענק חזרה לעבודה

ביטוח לאומי יסייע למובטלים לחזור לעבודה, וישלם 'מענק חזרה לעבודה' למי שיחזרו לעבוד עד ה-31.12.20, והשכר החדש שירוויחו נמוך יותר מהשכר הקודם שהיה להם. חשוב לדעת!!! ניתן לקבל את המענק אם חוזרים לעבוד אצל מעסיק חדש או אצל אותו מעסיק שהוציא לחל"ת. ניתן לקבל מענק גם אם השכר החדש גבוה מדמי האבטלה המשולמים. המענק הוא …

מענק חזרה לעבודה לקריאה »

מענק אבטלה ממושכת

בעקבות משבר הקורונה משלם הביטוח הלאומי מענק חד-פעמי למובטלים שקיבלו דמי אבטלה לתקופה של 100 ימים לפחות, ושכרם הממוצע היה נמוך מ-10,551 ₪, וכן למי שקיבלו מענק הסתגלות.שימו לב, המענק ישולם למובטלים שחזרו לעבוד וגם למי שעדיין מובטלים. מי זכאי למענק? מענק אבטלה ממושכת למקבלי דמי אבטלה, המענק ישולם למי שעונה על שני התנאים האלה: שולמו לך דמי …

מענק אבטלה ממושכת לקריאה »

פחת בשיעור כפול על ציוד

כלל העוסקים במשק יוכלו לבקש פחת בשיעור כפול על ציוד שנרכש החל מה-1 בספטמבר 2020 ועד ה- 30 ביוני 2021 ועדת הכספים של הכנסת אישרה פה אחד את התקנות שהעבירו אליה שר האוצר ישראל כ"ץ ורשות המסים לפיהן עסקים יוכלו לבקש פחת בשיעור כפול ברכישת ציוד לעסק. המהלך יעודד השקעה בציוד חדיש ויקטין נטל המס …

פחת בשיעור כפול על ציוד לקריאה »

מענקי סיוע לעצמאיות שהיו בחופשת לידה ולמשרתי מילואים

שר האוצר, ישראל כ״ץ:  ״כמו שהבטחתי – לא אשאיר אף אחד מאחור. הבאנו תיקון חשוב לנשים העצמאיות שילדו בשנת 2019 והיו בחופשת לידה ולאנשי המילואים שהיו בשירות והם יהיו שווים ושוות לכלל העצמאיים והעצמאיות ויהיו זכאיים לקבל את פיצויי הקורונה כמו כולם״. הזכאות למענקי הסיוע לעצמאים מותנית בכך שמחזור עסקאותיו של העצמאי בתקופת הזכאות (לאחר …

מענקי סיוע לעצמאיות שהיו בחופשת לידה ולמשרתי מילואים לקריאה »

הפחתת מענק עבודה בשל הכנסות בן הזוג

עקב פניות רבות ושאלות בנושא מענק עבודה והפחתת גובה המענק בשל הכנסות נוספות של בן הזוג, להלן אופן החישוב ובהתאם יופחת גובה מענק העבודה המגיע למגיש הבקשה. אחד ממנגנוני ההפחתה של סכום מענק העבודה, הינו בהתאם לקיומה של "הכנסה עודפת" לשני בני הזוג. "הכנסה עודפת" פירושה – ההפרש החיובי שבין שני אלה: סכום של אלו …

הפחתת מענק עבודה בשל הכנסות בן הזוג לקריאה »

רשת ביטחון כלכלית 2020-2021

הממשלה אישרה את התוכנית הכלכלית של ראש הממשלה" רשת ביטחון 2020-2021" הצעת החוק עוסקת במס' נושאים עיקריים: הרחבת הזכאות לדמי אבטלה      הארכת מענקי הסתגלות לבני 67 ומעלה מענקי סיוע לעצמאיים. מענקי סיוע לעסקים (השתתפות בהוצאות הקבועות). מענקי סיוע לעסקים חדשים שנפתחו מיום 1.1.20 ועד ליום 29.2.2020 חיילים משוחררים- הרחבת היתר משיכה מפיקדון. פטור ממס על …

רשת ביטחון כלכלית 2020-2021 לקריאה »

מענק הוצאות לבעלי עסק קטן

מענק הוצאות לעצמאים בעלי עסק קטן בתקופת משבר קורונה (חודשים מאי- יוני 2020) עצמאים יחידים עשויים להיות זכאים למענק הוצאות בשל פגיעה בפעילות העסקית כתוצאה מהתפשטות נגיף קורונה תנאי הזכאות למענק עצמאי (לא כולל חברות, שותפים בשותפות או באיחוד עוסקים) שמלאו לו 20, או יותר, בשנת המס 2019. הכנסתו החייבת של אותו עצמאי אינה פוחתת מסך …

מענק הוצאות לבעלי עסק קטן לקריאה »

שמרו על
קשר