חן אמסלם | רואת חשבון

  • הוצאות מוכרות למס

הוצאות מוכרות למס

בעל עסק? עצמאי? המאמר הזה בדיוק בשבילך.. כאן תוכל להבין את הגדרות היסוד לכל חישוב.. אלו הוצאות מוכרות למס הכנסה? ובהתאם ממה נובעת חבות המס?

שיתוף:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב twitter

לכל עסק הכנסות ומנגד הוצאות הכוללות סוגי הוצאות שונות..
לפני שנפרט מה מוכר למס הכנסה? באיזה שיעור וכו' עלינו להבין מס' הגדרות יסוד המובילות כל עסק..

מהו רווח?

רווח הוא בעצם הכנסות בניכוי הוצאות
הכנסות הנובעות בעסק בשנת מס מסוימת בניכוי הוצאות הנובעות בעסק באותה שנת מס
ככל שהרווח גדול יותר חבות המס תהיה גבוהה יותר וכן להיפך ככל שהרווח נמוך יותר, תקטן חבות המס.

מהי הכנסה חייבת?

הכנסה חייבת זה בעצם חישוב של ההכנסות בעסק בניכוי ההוצאות המוכרות למס הכנסה.
מכאן ניתן ללמוד שישנם הוצאות שלכאורה הן לצורך ייצור הכנסה בעסק, אך מס הכנסה אינו מכיר בהם כלל או מכיר בהם בשיעור ובהגבלות מסוימות.

התנאי הבסיסי להכרה בהוצאות לצורכי מס הכנסה הוא שמדובר בהוצאה לצורך ייצור הכנסה
כלומר כל הוצאה הכרוכה בייצור הכנסה מוכרת בניכוי למעט כאשר ניכוי ההוצאה הוגבל או לא הותר במפורש בחוק.

מהן סוגי ההוצאות הקיימות?

הוצאות מוכרות 100%- אלו הוצאות שוטפות שיצאו בעסק לטובת יצירת הכנסה לדוגמא: רכישת חומרים, רכישת סחורה, שכר עבודה, שכירות, משרדיות וכדו'

הוצאות מוכרות באופן חלקי – אלו הוצאות שוטפות שיש הגבלה על הכרתן כהוצאה כמו: ביגוד, כיבודים, אחזקת רכב, נסיעות לחו"ל וכו'

הוצאות מעורבות- אלו הוצאות שבחלקן הן פרטיות ובחלקן עסקיות. החלק העסקי יוכר כהוצאה למס הכנסה.
לדוגמא: עסק המתנהל מהבית, נוכל להכיר בחלק היחסי של ההוצאה השייך לעסק
כלומר יש לחשב כמה מהווה העסק מהבית ובהתאם להכיר בחלק יחסי של ההוצאה השוטפת.

הוצאות שאינן מוכרות- ישנן הוצאות שכלל לא מוכרות כהוצאות למס הכנסה כמו: קנסות, דוחות וכדו' (הוצאות בעלות אופי עונשי)

הוצאות הוניות- אלו הוצאות בגין רכישת רכוש ונכסים והן מיועדות להניב הכנסות לאורך מספר שנים. הוצאות כאלה תהיינה מוכרות באופן חלקי לאורך חיי שימוש הנכס.
ההוצאה שתוכר כל שנה תחשב כ- "הוצאת פחת" ובהתאם לתקנות מס הכנסה בהתאם לסוג הרכוש/ הנכס יוכר אחוז מסוים כל שנה לדוגמא: על מחשבים נקבע כי יוכר 33% מהמחיר המקורי כל שנה..

להלן ניתוח והסבר לגבי מס' הוצאות:

אחזקת רכב

הוצאות רלוונטיות: דלק, תיקונים, ביטוח חובה, ביטוח מקיף, שכירות ופחת
• רכב מעל 3.5 טון, רכב כבד- כל ההוצאות מוכרות במלואן, 100% מוכר.
• רכב פרטי, עד 3.5 טון- 45% מסך ההוצאות (או במידה ונזקף שווי בד"כ רלוונטי לחברות תוכר כל ההוצאה במלואה)
• רכב דו גלגלי L1+L2 – כל ההוצאות יוכרו בניכוי.
• -L3מוכר מעל השווי או 25% לפחות מההוצאה
• רכב עבודה- רכב עד 3.5 טון שמורכב עליו ציוד עבודה באופן קבוע ואינו מיועד להסעת נוסעים או משא, כל ההוצאות מוכרות למס.

דמי שכירות
• דמי שכירות בגין מקרקעין- מוכר למס לרבות דמי שכירות בשווה כסף כמו בניה/ שיפורים במושכר.
• דמי שכירות בגין מיטלטלין יוכרו במלואם.

אחזקה, תיקונים, משרדיות וצורכי העסק
• הוצאות פירותיות- לשמירה על הקיים, הכל מוכר למס.
• הוצאות הוניות- להשבחת הקיים, יוכרו כהוצאות פחת בהתאם לתקנות.

רכישת תוכנות מחשב
• תוכנות לטווח ארוך- הוצאות הוניות יוכרו הוצאות פחת, אך בתקנות לא נקבע שיעור פחת ולכן הפחת יחושב בהתאם לאורך החיים הצפוי.
• שדרוגים- מהותם לשמירה על הקיים ולכן ההוצאה תוכר במלואה בשנת ההוצאה.

ביגוד ונעלי עבודה
על מנת שההוצאה תוכר חייבים להתקיים 2 התנאים הבאים:

  1. שיוך בולט על הביגוד לעסק (כמו לוגו של העסק וכדו')
  2. עפ"י דין קיימת חובה ללבוש את הביגוד.
    כאשר הביגוד ניתן לשימוש אך ורק לצורכי עבודה, ההוצאה תוכר במלואה
    כאשר ניתן להשתמש בביגוד גם שלא לצורכי עבודה, תוכר 80% מההוצאה למס.

כיבודים, אש"ל וארוחות במסעדות
• כיבודים במקום העסק מוכר 80% מההוצאה למס בתנאי שמדובר בכיבוד קל ושתיה.
• ארוחות במסעדות- ארוחות של בעל העסק במסעדות וכדו' לא מוכרות למס (רק במידה ויש חשבונית מסודרת ופירוט שלדוגמא מדובר בפגישה עסקית עם לקוח שגר רחוק ונפגשנו באמצע הדרך עבור שירות/ ייעוץ מסוים)
• מזון ושתייה לעובדים, אש"ל – יש לזקוף שווי ולנכות מס במקור.
• אירוח אורחים מחו"ל- ההוצאות מוכרות ובלבד שמתנהל רישום מסודר של אותם אורחים, מהן הנסיבות שהתארחו ואיפה אירחנו אותם.

נסיעות לחו"ל
נסיעות לחו"ל מוכרות כאשר הן הכרחיות לצורך שמירה על הקיים (לא לפעילות חדשה)
ניתן לצרף נוסעים נוספים שרלוונטיים לצורך מטרת הנסיעה (כמו: מתרגם, יועץ וכדו')

מהן ההוצאות המוכרות?
• כרטיסי טיסה- רכישת כרטיסי טיסה עד מחלקת עסקים (כלומר מוכרת ההוצאה עבור כרטיסים למחלקה רגילה)
• הוצאות לינה-
עד 7 לילות סך של 293$ ללילה
מהלינה ה-8 75% מההוצאה עד 204$ ללילה
מעל 90 לינות 129$ ללילה.
• אש"ל- עד 81$ ליום (או 136$ כשהלינה ללא קבלות)
• הוצאות שהייה אחרות- מוכרות במלואן.
• שכירות רכב- עד 64$ ליום.

הוצאות לינה וארוחת בוקר
הוצאות לינה מוכרות במלואן במידה והן לצורך תפקיד ועונות על אחד מאלה:
• לינה במרחק של לפחות 100 ק"מ ממקום העיסוק הקבוע או ממקום המגורים.
• לינה שאושרה ע"י פקיד השומה

התקרה להוצאות הלינה הינה כמו התקרה בהוצאות הלינה בחו"ל (עלות ארוחת הבוקר תיכלל בתקרה הנ"ל)
כמו"כ לינה לצורך השתלמויות תוכר ללא הגבלה כאמור.

מתנות
• מתנות לבעלי קשר עסקי- מוכר עד סך של 210 ₪ לשנה. (יש צורך בפירוט ובזהות מקבל המתנה)
• מתנות לעובדים- יש לזקוף לעובדים שווי ולנכות מס בהתאם.
• מתנות לעובדים לאירועים אישיים- מוכר עד 210 ₪ לשנה לעובד.

במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע במאמר לבין הוראות הדין הרלוונטיות, יגברו הוראות הדין.

כתיבת תגובה

לכל שאלה, ייעוץ או הכוונה, חייגו..

או בדרכים נוספות

תשארו מעודכנים

מידע, עדכונים, חדשות ישר לאימייל שלכם

אתם יכולים גם לעקוב אחרינו בסטטוס ב WhatsApp

לכל שאלה, ייעוץ או הכוונה, חייגו..

או בדרכים נוספות