חן אמסלם | רואת חשבון

  • הפחתת מענק עבודה בשל הכנסות בן הזוג

הפחתת מענק עבודה בשל הכנסות בן הזוג

שיתוף:

מענק עבודה המגיע למגיש הבקשה יופחת בשל הכנסות בן הזוג, להלן אופן החישוב:

אחד ממנגנוני ההפחתה של סכום מענק העבודה, הינו בהתאם לקיומה של "הכנסה עודפת" לשני בני הזוג.
"הכנסה עודפת" פירושה – ההפרש החיובי שבין שני אלה:
א. סכום של אלו ביחד 1. הכנסה חודשית ממוצעת (כולל הנוספת) של העובד.
2. הכנסות אלו של בן/ בת הזוג
ב. סכום של אלו יחד-
1. *12,570 ₪
2. ההפרש החיובי שבין ההכנסה החודשית הממוצעת וההכנסה הנוספת הממוצעת של העובד לבין *4,850 ₪ , אך לא יותר מ-*1,450 ₪.
הרציונל להפחתה זו הוא שעובד שיש לו מקור הכנסה נוסף מעבודה (או "הכנסות נוספות") של בן זוגו היזקקותו לסיוע מהמדינה פוחתת ככל שהכנסת בן זוגו גבוהה יותר. ההפחתה מתבצעת כך שלאחר חישוב גובה המענק הבסיסי המגיע לעובד, ולאחר הפחתתו במקרה שיש לו "הכנסות נוספות", עשויה להיות הפחתה נוספת אם הכנסות שני בני הזוג יחד יוצאות "הכנסה עודפת", כדלקמן:

  • 23% מ"ההכנסה העודפת"- לגבי עובד שיש לו ילד אחד או שני ילדים וכן לגבי עובד ללא ילדים שמלאו לו 55 שנים בשנת המס.
  • 23.5% מ "ההכנסה העודפת"- לגבי עובד שיש לו שלושה ילדים או יותר

במידה וכתוצאה מהחישוב הזה ירד מענק העבודה מתחת ל- 20 ₪, העובד לא יהיה זכאי לקבל מענק עבודה.
*יש לעקוב מידי שנה על עדכון סכומי התקרות

במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע במאמר לבין הוראות הדין הרלוונטיות, יגברו הוראות הדין.

כתיבת תגובה

לכל שאלה, ייעוץ או הכוונה, חייגו..

או בדרכים נוספות

תשארו מעודכנים

מידע, עדכונים, חדשות ישר לאימייל שלכם

אתם יכולים גם לעקוב אחרינו בסטטוס ב WhatsApp

לכל שאלה, ייעוץ או הכוונה, חייגו..

או בדרכים נוספות