רשת ביטחון כלכלית 2020-2021

admin

הממשלה אישרה את התוכנית הכלכלית של ראש הממשלה" רשת ביטחון 2020-2021" הצעת החוק עוסקת במס' נושאים עיקריים:

 1. הרחבת הזכאות לדמי אבטלה     
 2. הארכת מענקי הסתגלות לבני 67 ומעלה
 3. מענקי סיוע לעצמאיים.
 4. מענקי סיוע לעסקים (השתתפות בהוצאות הקבועות).
 5. מענקי סיוע לעסקים חדשים שנפתחו מיום 1.1.20 ועד ליום 29.2.2020
 6. חיילים משוחררים- הרחבת היתר משיכה מפיקדון.
 7. פטור ממס על משיכת כספים מקרן השתלמות לפני המועד.

להלן פירוט התוכנית הכלכלית כפי שאישרה הממשלה:

הרחבת הזכאות לדמי אבטלה

 • דמי אבטלה מלאים עד ליום 30.6.2021 או עד ירידת שיעור האבטלה מתחת ל- 10% במידה ושיעור האבטלה ירד מתחת ל- 10% ירדו דמי האבטלה ל- 75% מקצבת האבטלה עם ירידת שיעור האבטלה מתחת ל- 7.5% תיפסק הארכת הזכאות בתום 30 יום.
 • קיצור תקופת האכשרה ל-6 חודשים במקום 12 חודשים.
 • ביטול 5 ימי המתנה בין תקופות אבטלה- בהתאם סעיף 172 לחוק הביטוח הלאומי, לא ישולמו דמי אבטלה בעד 5 ימי האבטלה הראשונים, מכל תקופת אבטלה של 4 חודשים רצופים. הצעת חוק זו מבטלת את אי התשלום בעבור 5 ימי האבטלה הראשונים בכל תקופת אבטלה
 • תשלום כפל קצבאות עד סוף יוני 2021 (נכות כללית, אזרח ותיק, שאירים, הבטחת הכנסה ומזונות)
 • קיצור משך ימי החל"ת לזכאות לדמי אבטלה – בהתאם לחוק רק אם החל"ת הוא לפחות ל-30 ימים רצופים, העובד זכאי לדמי אבטלה. הצעת החוק מקצרת את משך הזמן מ-30 ימים רצופים ל-14 ימים רצופים.
 • ביטול חישוב דמי אבטלה מופחתים למובטלים שאינם עובדים זמן ממושך – הצעת החוק מבטלת את החישוב המופחת מיום 15.7.20 ועד ליום 30.6.21

הארכת מענקי הסתגלות לבני 67 ומעלה

תשלום מענקי ההסתגלות בגובה של עד 4,000 ש״ח לחודש לבני 67 ומעלה עד חודש דצמבר 2020

מענקי סיוע לעצמאי

 • מענק סיוע מיידי לעצמאים ובעלי עסקים עבור החודשים מאי –יוני 2020- מעל 300,000 עצמאים ובעלי עסקים קיבלו לחשבונם את המענק בהתאם לזכאותם. סכום מקסימלי למענק עמד ע"ס 7,500 ₪
 • הארכת הזכאות עד ליום 30.6.2021
 • המענק יינתן אחת לחודשיים (מאי- יוני 2020, יולי- אוגוסט 2020, ספטמבר- אוקטובר 2020 וכן הלאה עד ליום 30.6.2021)הכנסתו החייבת של אותו עצמאי אינה עולה ע"ס 640,000 ₪
 • מחזור העסקאות נמוך ב-40% בגין כל תקופה לגביה מבוקש המענק (יש להשוות בין כל חודשיים).
 • גובה המענק יחושב כך- מכפלת ההכנסה החייבת הדו- חודשית ב- 70% ועד לתקרה של 15,000 ₪ (7,500 ₪ בחודש)
 • נציין כי החישוב יעשה על בסיס שומת המס לשנת 2018. רק במידה והעסק הוקם בשנת 2018 ודיווח על הפסדים או במידה והעסק הוקם במהלך שנת 2019,החישוב ייעשה בהתאם לשנת 2019.

מענקי סיוע לעסקים (השתתפות בהוצאות קבועות)

 • עסקים ועצמאיים עם מחזור שנתי עד 100 מיליון ש״ח
 • מחזור מכירותיהם ירד בלפחות 40% לעומת התקופה המקבילה
 • הארכת הזכאות עד ליום 30.60.2021
 • המענק משולם אחת לחודשיים (מאי- יוני 2020, יולי- אוגוסט 2020, ספטמבר- אוקטובר 2020 וכן הלאה עד ליום 30.6.2021)
 • גובה המענק הינו בהתאם לפירוט הבא:
עסק בעל מחזור שנתי של עד 300 אלף ש״ח
מחזור עסקאות בשנה אינו עולה על 100,000 ₪מענק ע"ס 3,000 ₪ בכל תקופה
מחזור עסקאות בשנה עומד בין 100,000 ₪ ועד ל- 200,000 ש"חמענק ע"ס 4,000 ₪ בכל תקופה
מחזור עסקאות בשנה עומד בין 200,000 ₪ ועד ל- 300,000 ש"חמענק ע"ס 6,000 ₪ בכל תקופה

עסק בעל מחזור שנתי בין 300,000 ₪ ועד ל 100 מליון ₪ – מענק החזר הוצאות קבועות עד 500 אלף ש״ח (עד ל-15% מהמחזור השנתי).

מענקי סיוע לעסקים חדשים

 • מענק סיוע לעסקים שהוקמו בחודשים ינואר-פברואר 2020
 • המענק משולם אחת לחודשיים  (מאי- יוני 2020, יולי- אוגוסט 2020, ספטמבר- אוקטובר 2020 וכן הלאה עד ליום 30.6.2021)
 • גובה המענק עוסק פטור (עד 100 אלף ש"ח מחזור שנתי) – 3,000 ש״ח לכל תקופת זכאות. עוסק מורשה (מעל 100 אלף ש"ח מחזור שנתי) – 4,000 ש״ח לכל תקופת זכאות.

חיילים משוחררים- הרחבת היתר משיכה מפיקדון

 • הטבה עד ליום 30.6.2021.
 • חייל משוחרר שטרם חלפו 18 חודשים ממועד שחרורו יוכל למשוך מכספי הפיקדון סכום של 11,000 ₪ לכל מטרה (במקום 5,300 ₪).
 • חייל משוחרר שחלפו 18 חודשים ממועד שחרורו יוכל למשוך מכספי הפיקדון סכום של 7,500 ₪ לכל מטרה (במקום 3,500 ₪).

פטור ממס על משיכת כספים מקרן השתלמות לפני המועד

בהתאם להצעת החוק, יהיה ניתן למשוך מקרנות ההשתלמות, עוד בטרם מועד שחרור הקרן, סכומים פטורים ממס, בתנאים הבאים:
 • המשיכה נעשית מיום 15.7.2020 ועד ליום 14.01.2021
 • ניתן למשוך בחודש מסוים עד לסכום 10,500 ₪ (השכר הממוצע)

בהמשך לתוכנית רשת ביטחון 2020-2021 יינתנו ההטבות הבאות:

 • מענק ארנונה – לעסקים בעלי מחזור שנתי של עד 100 מיליון ש״ח שחוו ירידה של לפחות 60% במחזור המכירות החזר בעבור הוצאות הארנונה לבית העסק עד לסוף יוני 2021.
 • הגדלת הלוואות מסובסדות בערבות מדינה ובתנאים משופרים – הרחבת הלוואות מסובסדות בערבות המדינה לעסקים קטנים, בינוניים גדולים בכ-28 מיליארד ש"ח והעמדתה על סך של 50 מיליארד ש"ח. הגדלת היקף ההלוואות לעד 24% ממחזור העסק, הכנסת שחקנים נוספים ואפשרות ללקיחת הלוואה משני גופים שונים וטיפול בחסמים למיצוי המסגרת. מדובר בהרחבה משמעותית של התכונית שתאפשר לעסקים רבים לקבל אשראי בתנאים אטרקטיביים. הרחבת הקרן דורשת את אישור ועדת הכספים.
 • רישוי עסקים– הארכת תוקף רישיון העסק עד לסוף חודש יוני 2021.

(פורסם ביום 27/08/2020)

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שתפו חברים...

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram
שיתוף ב email
שיתוף ב print

שמרו על
קשר