חן אמסלם | רואת חשבון

  • תרומות מוכרות למס

תרומות מוכרות למס

"אדם שתרם בשנת מס פלונית סכום העולה על 190 שקלים חדשים לקרן לאומית, או למוסד ציבורי כמשמעותו בסעיף 9(2) שקבע לענין זה שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת, יזוכה מהמס שהוא חייב בו באותה שנה בשיעור של 35% מסכום התרומה – אם הוא יחיד

שיתוף:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב twitter

בהתאם לסעיף 46 לפקודת מס הכנסה:
"אדם שתרם בשנת מס פלונית סכום העולה על 190 שקלים חדשים לקרן לאומית, או למוסד ציבורי כמשמעותו בסעיף 9(2) שקבע לענין זה שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת, יזוכה מהמס שהוא חייב בו באותה שנה בשיעור של 35% מסכום התרומה – אם הוא יחיד,
ובשיעור הקבוע בסעיף 126(א) מסכום התרומה- אם הוא חבר-בני-אדם…".

האם למוסד הציבורי קיים אישור בהתאם לסעיף 46 לפקודה?

על מנת שקרן לאומית או מוסד ציבורי כמשמעותו בסעיף 9 (2) לפקודה, יקבל אישור לפי סעיף 46 עליו לעבור תהליך מול רשות המיסים, ורק לאחר קבלת האישור יוכל להיחשב כמוסד המוכר בהתאם לסעיף 46 לפקודת מס הכנסה.
להלן מספר תנאים טכניים שעל המוסד הציבורי לעמוד בהם על מנת שיהיה באפשרותו להגיש בקשה לקבלת האישור:

  • רישום כישות משפטית
  • קיום תיק במע"מ ובמס הכנסה
  • במידה והעמותה מעסיקה עובדים- קיים תיק ניכויים
  • העדר חובות במס הכנסה
  • אישור רואה חשבון על ניהול ספרים כחוק
  • מילוי טופס בקשה וחתימה על התחייבות

בהגשת הבקשה לקבלת האישור יש להקפיד למלא את הטפסים בצורה נכונה ומדויקת לשים לב לכל הדרישות ולהיות בקיאים בכל הדקויות על מנת שהבקשה לא תיפסל על עניינים קטנים אך מהותיים.
למשרדנו ניסיון רב בהגשת בקשות לקבלת אישור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, נשמח לעמוד לשירותכם.

על מנת לבדוק האם עמותה מוכרת לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה לחץ כאן

תנאים לקבלת הזיכוי

מתוך מטרה לעודד תרומות למוסדות ציבור, ניתן לקבל זיכוי ממס בשל תרומה למוסדות שקיבלו הכרה על פי סעיף 46 לפקודה.
זיכוי כאמור יינתן עבור תרומה העומדת בתנאים הבאים:
1. התקבלה קבלה מקורית.
2. בקבלה צוין במפורש שם התורם (במידה והסכום נמוך מ- 400 ש"ח והקבלה הודפסה מראש, אין צורך בשם התורם).
3. יש לציין בקבלה במפורש שמדובר בתרומה (ולא קבלה עבור שירות)
4. בקבלה צוין הטקסט "למוסד אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה"

שיעור הזיכוי בגין תרומה

יחיד- יקבל זיכוי בשיעור 35% מהתרומה.
חברה- זיכוי מס בשיעור מס החברות בכל שנת מס (נכון לשנת 2021- 23%).

תקרת התרומה

במסגרת תיקון 194 לפקודה, נקבע כי החל מיום 01.01.2012, סכום התרומה המינימאלי לשם קבלת זיכוי כאמור הינו 190 ש"ח נכון לשנת המס 2021 והסכום המקסימאלי שבגינו יינתן זיכוי לא יעלה על 9,294,000 ש"ח נכון לשנת 2021, או 30% מסך ההכנסה החייבת של הנישום באותה שנת מס, כנמוך מבניהם.
במידה וסכום התרומות עולה על התקרה, ניתן להעביר את סכום התרומה העולה על שיעורי התקרה ל-3 שנות המס הבאות ולצרפו לסכום התרומות באותן שנות מס, בתנאי שסכום התרומות הכולל שבגינו ניתן זיכוי בכל שנה לא יעלה על התקרה.

הערות חשובות:
1. במקרה שהבקשה לקבלת הזיכוי הוגשה אחרי תום אותה שנת מס, ניתן להגיש לפקיד השומה בקשה להחזר מס (אפשרי עד 6 שנים אחורה).
2. להלן תקרה מקסימלית לתרומות בכל 6 השנים האחרונות-
שנת המס 2021- 9,294,000 ש"ח
שנת המס 2020- 9,350,000 ש"ח
שנת המס 2019- 9,322,000 ש"ח
שנת המס 2018- 9,211,000 ש"ח
שנת המס 2017- 9,184,000 ש"ח
שנת המס 2016- 9,295,000 ש"ח

זיכוי בגין תרומות- שכיר

עובד שכיר שתרם סכום כסף במהלך השנה יוכל לבקש החזר מס בגין התרומות שתרם באחת משתי האפשרויות הבאות:
1. בקשה להחזר מס לאחר תום שנת המס באמצעות הגשת טופס 135 למס הכנסה- דין וחשבון שנתי מקוצר לשנת המס האמורה.
2. בקשה להחזר מס המוגשת בתוך שנת המס ע"י המעביד, במקרה זה, את החזר המס יוכל העובד לקבל ישירות אל תוך תלוש השכר שלו.
על מנת לקבל את החזר המס בצורה זו, יש להגיש שלושה מסמכים:

  • תלוש שכר מהמעסיק או נותן הקצבה. במקרה של עבודה אצל מספר מעסיקים יש להגיש תלוש מכל מקום עבודה.
  • קבלות תרומה מקוריות. הקבלה צריכה להיות על שם המבקש או בן/בת זוג. במקרה של קבלות חתומות דיגיטלית יש להדפיס את הקבלות ולצרפן.
  • טופס בקשה להקלה במס – טופס 116

לאחר הגשת המסמכים הנ"ל, פקיד השומה יפיק אישור למעסיק על סכום החזר המס המגיע לעובד.

במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע במאמר לבין הוראות הדין הרלוונטיות, יגברו הוראות הדין.

כתיבת תגובה

לכל שאלה, ייעוץ או הכוונה, חייגו..

או בדרכים נוספות

תשארו מעודכנים

מידע, עדכונים, חדשות ישר לאימייל שלכם

אתם יכולים גם לעקוב אחרינו בסטטוס ב WhatsApp

לכל שאלה, ייעוץ או הכוונה, חייגו..

או בדרכים נוספות